Μπορεί να χρηματοδοτηθεί οποιοδήποτε νέο σκάφος ή κινητήρας. Η μέγιστη χρηματότηση είναι εώς 40.000 ευρώ είτε είναι αυτή η συνολική αξία του προιόντος είτε η εναπομείνασα αξία έπειτα από προκαταβολή σας.