Η χρηματοδότηση γίνεται μέχρι το ποσό των 40.000 ευρώ.